Katherine Bradford stamp no.29

$1,000.00

Katherine Bradford

Stamp no.29

12'' x 10.5'' framed

2020